Regulamin

Prosimy o przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa w trakcie pobytu naszych Gości.

§1

Pokój w pensjonacie wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16.00, kończy o godzinie 11.00. W przypadku zmian turnusów zastrzegamy sobie prawo do dwu godzinnego opóźnienia przy oddawaniu pokoi.

§2

Gość hotelowy nie może udostępniać pokoju lub apartamentu osobom nie zameldowanym w obiekcie.

§3

Po uzgodnieniu lub potwierdzeniu wstępnej rezerwacji prosimy Państwa o wpłatę zadatku w wysokości 30% ogólnej kwoty pobytu w terminie 3 dni. W przypadku anulowania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.

§4

Goście pensjonatu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u pracownika recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. Z 2001 nr 87 poz. 960. Należność za pobyt pobierana jest w pierwszym dniu pobytu, zgodnie z deklarowaną ilością dni pobytu w dniu rezerwacji. Płatność możliwa jest tylko w formie gotówkowej, (brak terminala płatniczego). W przypadku nie zapłacenia za zarezerwowany pobyt może nastąpić zablokowanie dostępu do pokoju , zgodnie z prawem zastawu .

§5

Niestawienie się Klienta w obiekcie do drugiego dnia zarezerwowanego pobyt do godziny 8:00 oznacza jego zgodę na anulowanie rezerwacji. Właściciel obiektu ma prawo zarezerwować w/w pokój na rzecz innego klienta.

§6

W pensjonacie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00 rano. Recepcja jest czynna w godzinach od 8:00 do 21:00.

§7

Korzystanie przez dzieci z basenu, placu zabaw tylko pod opieką rodziców lub opiekunów (osób pełnoletnich). Warunkiem korzystania z basenu przez dzieci do 2 lat jest zaopatrzenie w pieluchy basenowe.

§8

Brak możliwości korzystania z basenu, placu zabaw, altany, parkingu przez osoby niebędące mieszkańcami obiektu.

§9

Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Gość zostanie obciążony kosztami naprawy. Zabrania się zmiany miejsc mebli hotelowych w pokojach oraz innych pomieszczeniach.

§10

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia karty, Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 30,00 PLN.

§11

W momencie przekazania przez Recepcję karty do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami, na życzenie pokój może zostać sprzątnięty, w tym celu należy to zgłosić w Recepcji.

§12

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

§13

Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

§14

Obowiązuje całkowity zakaz palenia na terenie całego obiektu.

§15

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.

§16

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację powyższego Regulaminu.